Moodle per a Docents

Grup de treball, per investigar sobre l'aplicació de la impressió 3D com a recurs dins de l'aula en diferents matèries.